Kód: 85

Ryszard Kapuściński | Impérium

3 hodnocení
320 Kč
Vyprodáno

Fenomén Sovětského svazu nás nepřestává fascinovat ani dlouhá léta po jeho rozpadu, kdy se známá rudá vlajka se srpem a kladivem roztrhala na několik drobných samostatných částí. Trochu možná proto, že „impérium zla“ vlastně nikdy úplně nezaniklo a jeho nejvýraznějším dědictvím jsou dodnes citelné a dobře viditelné postkoloniální syndromy a komplexy.

Kategorie: KNIHY

O autorovi

 

 

Ryszard Kapuściński (1932–2007), spisovatel a reportér, „otec“ polské reportážní školy. Vystudoval historii na Varšavské univerzitě, od začátku své kariéry se však upsal žurnalistice a především reportáži. Působil jako zahraniční korespondent mnohých polských deníků a týdeníků, světový věhlas však získal hlavně svými reportážními knížkami, ve kterých se věnuje problematice zemí třetího světa – především v Africe a Latinské Americe.

Kapuściński měl neobyčejný instinkt, díky kterému se vždy vyskytl na místech, kde se děly historicky důležité události pro poválečný vývoj světa. Není tedy překvapivé, že se zajímal o rozpad Sovětského svazu, který popsal v knize Impérium, že se zabýval Afrikou a jejím postkoloniálním vývojem, kterému věnoval hned několik knih.

Kniha Impérium (1993) je jednou z nejznámějších Kapuścinśnkého reportážních knih. Je výsledkem několika autorových cest do bývalého Sovětského svazu, zejména však jeho posledního putování z let 1989–1991, tedy času, kdy se děly rozhodující události, završeny rozpadem komunistické velmoci.

 

Kniha vychází v překladu Dušana Provazníka a revizi Heleny Stachové.